Liiketoiminta ja tuloksellisuus

Liiketoiminta

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on vuonna 1882 perustettu, suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö, jonka juuret ja arvot ovat vahvasti yrittäjyydessä.

Fennia on vakuutusten ja niihin liittyvien palvelujen asiantuntija, joka tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennian toimialaan kuuluvat lakisääteiset ja vapaaehtoiset vahinkovakuutukset sekä jälleenvakuuttaminen.

Fennia-konserniin kuuluu kolme yhtiötä: vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja varainhoidollisia palveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy.

Fennia-konsernin yhtiöistä Fennia toimii keskinäisyyden pohjalta, mikä tarkoittaa, että asiakas on omistaja. Henki-Fennia on Fennian sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö, ja Fennia Varainhoito Oy on Henki-Fennian tytäryhtiö. Lisäksi konserniin kuuluu 29 kiinteistöyhtiötä.

Fennian osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva ja viimeistään edellisenä tilivuotena alkanut vakuutus. Jälleenvakuutuksen ottaminen ei kuitenkaan tuota osakkuutta.

Fennia tekee yhteistyötä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa. Elo ja Etera tarjoavat Fennian yhteistyökumppaneina lakisääteiset työeläkevakuutukset Fennian asiakkaille.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta (FIVA), PL103, 00101 Helsinki.

Yhtiön tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tarkastajana toimii Petri Kettunen. KPMG Oy Ab, PL1037, 00101 Helsinki.