Bilagor

Kvantitativa tabeller

I länken intill kan du bekanta dig med de numeriska uppgifterna enligt solvensregelverket för år 2016.

Ladda ner PDF