Verksamhet och resultat

Affärsverksamhet

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia är ett finskt skadeförsäkringsbolag som grundades 1882 och som ägs av bolagets kunder. Bolaget har starka rötter och värderingar inom företagandet.

Fennia är expert inom försäkringar och tillhörande tjänster. Fennia erbjuder heltäckande försäkringar för företag, företagare och hushåll. Fennias verksamhet omfattar lagstadgade och frivilliga skadeförsäkringar och återförsäkring.

Fenniakoncernen består av tre bolag: Fennia, som är specialist på skadeförsäkringar, Fennia Liv som erbjuder frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar samt Fennia Kapitalförvaltning Ab som erbjuder tjänster inom kapitalförvaltning.

Av Fenniakoncernens bolag bygger Fennia på ömsesidighetsprincipen där bolaget ägs av kunderna. Fennia Liv är ett aktiebolag som ägs till hundra procent av Fennia och Fennia Kapitalförvaltning Ab är dotterbolag till Fennia Liv. Dessutom omfattar koncernen 29 fastighetsbolag.

Fennias ägare består av dess försäkringstagare som har en giltig försäkring hos bolaget sedan åtminstone föregående räkenskapsår. Återförsäkring ger dock inget ägande.

Fennia samarbetar med Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera. Elo och Etera erbjuder i samarbete med Fennia lagstadgade arbetspensionsförsäkringar för Fennias kunder.

Bolaget har sitt säte i Helsingfors.

Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (FI), PB 103, 00101 Helsingfors.

Bolagets revisor är revisionssamfundet KPMG Oy Ab med Petri Kettunen som ansvarig revisor. KPMG Oy Ab, PB 1037, 00101 Helsingfors.