Liiketoiminta ja tuloksellisuus

Liiketoiminta ja tuloksellisuus

Liiketoiminta

Fennia-ryhmän rakenne pohjautuu Fennian konsernitilinpäätöksen mukaiseen rakenteeseen. Ryhmän emoyhtiö on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, joka on vuonna 1882 perustettu, suomalainen, asiakkaidensa omistama vahinkovakuutusyhtiö.

Fennia-ryhmä muodostuu seuraavista yhtiöistä: vahinkovakuuttamiseen erikoistuneet ryhmän emoyhtiö Fennia ja Fennia Vahinkovakuutus Oy, vahinkovakuuttamiseen läheisesti liittyviä liitännäispalveluita tuottava Fennia-palvelu Oy, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, varainhoitopalveluja ja vaihtoehtorahastojen hallinnointipalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy sekä Fennia Kiinteistökehitys Oy. Lisäksi ryhmään kuuluu 26 kiinteistöyhtiötä.

Fennia-ryhmän rakenne muuttui vuoden 2018 aikana, kun ryhmän emoyhtiö Fennia osti konsernin sisäisellä kaupalla Fennia Varainhoito Oy:n Henki-Fennialta sekä hankki itselleen Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan. Folksam Vahinkovakuutus Oy:n nimi vaihtui 27.2.2019 Fennia Vahinkovakuutus Oy:ksi. Fennia Vahinkovakuutus Oy sulautui yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osaksi Fennia-ryhmän emoyhtiötä 1.5.2019. Näiden lisäksi emoyhtiö Fennia perusti Fennia-palvelu Oy:n joka tuottaa emoyhtiön asiakkaille vahinkovakuuttamiseen ja riskienhallintaan läheisesti liittyviä liitännäispalveluita. Fennia Varainhoito Oy perusti Fennia Kiinteistökehitys Oy:n. Kiinteistökehityksen päätehtävänä on tuottaa kiinteistökehittämisellä sijoitusmahdollisuuksia Fennia Varainhoidon asiakkaille.

Fennia-ryhmän yhtiöistä emoyhtiö Fennia toimii keskinäisyyden pohjalta, mikä tarkoittaa, että asiakas on omistaja. Muut ryhmän yhtiöt, Fennia Vahinkovakuutus, Fennia-palvelu, Henki-Fennia, Fennia Varainhoito ja Fennia Kiinteistökehitys ovat osakeyhtiöitä. Fennia-ryhmän konsernitilinpäätökseen kuuluvat muut yhtiöt ovat pääosin kiinteistöyhtiöitä.

Fennia-ryhmällä on myös laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa se tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden hyväksi.

Fennia-ryhmän yhtiöiden kotipaikka on Helsinki. Ryhmän toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL103, 00101 Helsinki.

Tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, Töölönlahdenkatu 3, PL1037, 00101 Helsinki. Vastuullisena tarkastajana Fenniassa ja Henki-Fenniassa toimii Petri Kettunen ja Fennia Vahinkovakuutuksessa Petter Westerback.

Omistukset