Administrationssystem

Administrationssystem

Allmänt om administrationssystemet

I administrationssystemet beskrivs det gemensamma administrationssystemet för gruppens moderbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia och dess dotterbolag Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och Fennia Kapitalförvaltning Ab. Fennia Skadeförsäkrings administrationssystem sammanslogs genom fusionen, som verkställdes den 1 maj 2019, med moderbolaget Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias administrationssystem och beskrivs inte separat här.