Värdering för solvensändamål

Värdering för solvensändamål

Värdering för solvensändamål

Balansräkningen i solvensräkningen bygger på bokslutet enligt den finländska bokföringsprincipen (FAS), som rättats enligt solvensregleringen. Som jämförelseuppgifter används siffror i bokslutet, men de har grupperats enligt balansstrukturen i solvensberäkningen.

Värderingsprinciperna i solvensberäkningen bygger på IFRS-standarden. Målet är att fastställa det verkliga värdet enligt den marknadsmässiga principen. De väsentligaste skillnaderna mellan bokslutets eget kapital och solvensberäkningens kapitalbas beror på värderingsdifferensen mellan placeringstillgångar, värderingen av ansvarsskulden och hanteringen av utjämningsbeloppet.